Historia
 
My i historia 6. Historia i społeczeństwo (Podręcznik)
 
Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Wydawnictwo: PWN
Rok wydania: 2014

1. Wymień i wskaż na mapie kraje, w których osiedlali się polscy emigranci.

Polcy emigranci osiedlali się w:

  • Wielkiej Brytanii 
  • Szwajcarii 
  • Francji
  • Belgii 
  • Stanach Zjednoczonych
  • Algierii

2. W którym kraju osiedliło się najwięcej Polaków? Podaj ich liczbę.

Najwięcej Polaków osiedliło się we Francji ok. 6000.