Historia
 
My i historia 6. Historia i społeczeństwo (Podręcznik)
 
Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Wydawnictwo: PWN
Rok wydania: 2014
Podaj przyczyny wybuchu powstania 4.22 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Przyczyny wybuchu powstania listopadowego:

  • Ruchy niepodległościowe w Europie (odzyskanie niepodległości przez Grecję);
  • Powstanie narodowe Belgów przeciw Holendrom i odzyskanie niepodległości przez Belgię;
  • Kryzys gospodarczy 1830 roku;
  • Wzrost niezadowolenia w wojsku;
  • Nieustanne łamanie konstytucji Królestwa Polskiego, nieprzestrzeganie praw i swobód obywatelskich;
  • Zaostrzenie represji wobec Polaków;
  • Ograniczenie praw i roli polskiego sejmu;
  • Sprzysiężenie Podchorążych założone w warszawskiej szkole wojskowej Piotra Wysockiego, jego członkowie dążyli do wywołania powstania, jednak nie mieli sprecyzowanego planu działania;