Historia
 
My i historia 6. Historia i społeczeństwo (Podręcznik)
 
Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Wydawnictwo: PWN
Rok wydania: 2014
Wyjaśnij, dlaczego nadzieje legionistów 4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Wyjaśnij, dlaczego nadzieje legionistów

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
Praca z mapą Zadanie

Nadzieje legionistów na odzyskanie przez Polskę niepodległości legły w gruzach w momencie klęski wojsk napoleońskich, które poniosły druzgocącą klęskę w wojnie z Rosją. W 1814 roku Napoleon Bonaparte zrzekł się władzy, rok później Księstwo Warszawskie (utworzone w 1807 roku z części ziem zaboru pruskiego) przestało istnieć. Dla Polaków upadek Napoleona oznaczał koniec marzeń o odzyskaniu niepodległości z pomocą Francji.