Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Wydawnictwo: PWN
Rok wydania: 2014
Wyjaśnij, dlaczego doszło do upadku 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Wyjaśnij, dlaczego doszło do upadku

Praca z mapą Zadanie
Zadanie Zadanie

Uważam, iż do upadku Rzeczypospolitej Obojga Narodów przyczyniła się w znacznej mierze polska szlachta, głównie wielcy magnaci, którzy dysponowali własnymi armiami a na dodatek byli w stanie podporządkować sobie liczne rzesze zubożałej szlachty, działającej według ich rozkazów. Ogranizowali oni zbrojne bunty, rokosze, przeradzające się w wojny domowe. Nadużywając zasady "liberum veto" paraliżowali prace sejmu i osłabiali jego rolę w państwie. Magnaci stali na straży tzw. złotej wolności szlacheckiej, dbali tylko i wyłącznie o swoje interesy nie licząc się z dobrem io interesem państwa. Cechowało ich lenistwo, pijaństwo, rozrzutność, warcholstwo oraz egoizm.