Historia
 
My i historia 6. Historia i społeczeństwo (Podręcznik)
 
Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Wydawnictwo: PWN
Rok wydania: 2014

Wyjaśnij, na czym polegają prawa

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

Prawa obywateli w Polsce:

 • Prawo do życia;
 • Prawo do wolności;
 • Prawo do posiadania własności i dziedziczenia;
 • Prawo do ochrony własniego zdrowia;
 • Prawo wyborcze, rozumiane jako czynne prawo wyborcze dla obywateli;
 • Prawo do edukacji;
 • Prawo do swobodnego zrzeszania się;
 • Prawo do sprawiedliwego procesu;
 • Prawo do ochrony prawnej życia prywatnego

Obowiązki obywateli w Polsce:

 • Wierność ojczyźnie;
 • Obrona ojczyzny;
 • Troska o wspólne dobro;
 • Płacenie podatków;
 • Dbanie o środowisko naturalne;
 • Przestrzeganie prawa zawartego w Konstytucji RP;