Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Wydawnictwo: PWN
Rok wydania: 2014

Wymień najważniejsze zmiany, które nastąpiły

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
Praca z ilustracją Zadanie

Najważniejsze zmiany, które nastąpiły w gospodarce i życiu politycznym w kraju w 1989 roku:

  • Polska stała się wolnym, niepodległym, demokratycznym państwem;
  • Przywrócono dawną nazwę państwa - Rzeczpospolita Polska;
  • Godłem państwowym stał się Orzeł Biały w koronie;
  • Tadeusz Mazowiecki został wybrany premierem pierwszego niekomunistycznego rządu w powojennej Polsce;
  • Przeprowadzono radykalną reformę gospodarczą. Zlikwidowano gospodarkę centralnie planowaną, wprowadzono wolny rynek;
  • Dzięki tej reformie polska gospodarka upodobniła się do systemu gospodarczego całej zachodniej Europy;