Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Wydawnictwo: PWN
Rok wydania: 2014
Opowiedz, jak zmieniła się polska 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Okres panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego charakteryzował się licznymi reformami, które władca zaczął wprowadzać w państwie polskim po objęciu tronu. W 1765 roku w Warszawie utworzono Szkołę Rycerską, przeznaczoną dla młodzieży szlacheckiej. Placówka ta kształciła przede wszystkim urzędników i oficerów dla polskiej armii. Wychowywano w niej w poczuciu miłości i poszanowania dla ojczyzny. Kadetom, czyli wychowankom Szkoły Rycerskiej wpajano, iż służba Rzeczypospolitej jest nadrzędnym obowiązkiem każdego Polaka. 14 października 1773 roku z inicjatywy panującego króla powstało pierwsze w Europie ministerstwo oświaty - Komisja Edukacji Narodowej. Zadaniem KEN było stworzenie nowego systemu oświaty oraz wykształcenie młodego pokolenia w duchu obywatelskim oraz patriotycznym. Wprowadzono istotne zmiany w sposobie nauczania. Zaczęto nauczać w języku polskim, zmniejszono liczbę lekcji religii oraz łaciny. Nauczano historii ojczystej, matematyki, nauk przyrodniczych, geografii oraz prawa. Młodzieży wpajano zasady właściwego postępowania w życiu publicznym i prywatnym.