Historia
 
My i historia 6. Historia i społeczeństwo (Podręcznik)
 
Autorzy: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch
Wydawnictwo: PWN
Rok wydania: 2014
Praca z ilustracją 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

1. Odczytaj, jakich przedmiotów uczono w ówczesnych szkołach podstawowych.

W ówczesnych szkołach postawowych wykładano:

  • naukę pisania i czytania
  • katechizm
  • naukę obyczajową
  • naukę rachunków

2. W jakim mieście wydano ten elementarz?

- Elementarz wydano w Drukarni Szkoły Głównej Koronnej w KRAKOWIE.

3. Oblicz, ile lat temu wydano ten podręcznik.

- Podręcznik wydano 229 lat temu. 

(2014-1785=229)