Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Tomasz Maćkowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014

Wymień najważniejsze przyczyny wstąpienia Polski

2 Zadanie
3 Zadanie

Przyczyny wstąpienia Polski do NATO:

  • Negatywne doświadczenia historyczne: II wojna światowa, osamotnienie Polski w walce z zaborcami, okres komunizmu oraz narzucenie dominacji ZSRR;
  • Po upadku komunizmu NATO było jednym z najefektywniej działających sojuszy militarnych w Europie;
  • Wstąpienie do NATO wymagało wielkiej modernizacji polskiej armii, przede wszystkim przezbrojenia w sprzęt odpowiadający wymogom NATO;
  • Polska pragnęła odzyskać możliwość samodzielnego decydowania o swojej polityce zagranicznej;
  • Pragnienie wielu Polaków, aby zostać członkiem najsilniejszego dotychczasowego paktu militarnego;