Historia
 
Wczoraj i dziś 6. Zeszyt ucznia cz. 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Tomasz Maćkowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Zapoznaj się z zamieszczoną mapą 4.63 gwiazdek na podstawie 35 opinii

Zapoznaj się z zamieszczoną mapą

5 Zadanie

1. Granice ZSRR - zaznaczono kolorem zielonym

    Granice Jugosławii - zaznaczono kolorem brązowym

2. Po połączeniu NRD I RFN w 1990 roku powstały Niemcy.

3. W wyniku podziału Czechosłowacji powstała: Republika Czeska oraz Słowacja.

4. Zmiany które zaszły w Europie po 1992 roku. 

  • Polska była pierwszym krajem, w którym po 1989 roku obalono komunizm, stała się państwem niezależnym, odzyskała suwerenność i wolność;
  • Kolejnymi państwami, które zrzuciły sowiecką zależność były: Czechosłowacja (obecnie Republika Czeska oraz Słowacja), Węgry, Rumunia, Litwa, Łotwa, Estonia;
  • Powstały nowe państwa: Gruzja, Mołdawia, Ukraina, Białoruś;
  • W wyniku połączenia RFN i NRD powstały Niemcy;
  • Na skutek rozpadu Jugosławii powstały: Słowenia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina oraz Macedonia;