Historia
 
Wczoraj i dziś 6. Zeszyt ucznia cz. 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Tomasz Maćkowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014

Rozwiń skrócone nazwy organizacji. Wyjaśnij

4 Zadanie
5 Zadanie

PZPR - Polska Zjednoczona Partia Robotnicza

PZPR - partia komunistyczna działająca w Polsce od 1948 roku. Powstała przez połączenie Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej. W latach PRL była partią dominującą, kierowała całym życiem politycznym, gospodarczym, kulturalnym, naukowym. PZPR była partią masową, kierującą centralnie zarządzaną i zbiurokratyzowaną gospodarką, sprawującą władzę państwową w sposób autorytarny, dążącą do totalitarnego kontrolowania wszystkich oznak życia społecznego. Istniała do 1990 roku. 

UB - Urząd Bezpieczeństwa

Urząd Bezpieczeństwa - policja polityczna działająca w Polsce w latach 1944-1956. Początkowo do UB rekrutowano członków Polskiej Partii Robotniczej, Armii Ludowej, bądź Polaków szkolonych przez NKWD w Związku Radzieckim. Urząd Bezpieczeństwa prowadził akcję inwigilacji i terroru społeczeństwa, zwalczał żołnierzy Armii Krajowej i podziemia niepodległościowego oraz opozycję polityczną, kontrolował członków partii (PZPR) i urzędników państwowych. W 1956 roku w miejsce Urzędu Bezpieczeństwa powołano Służbę Bezpieczeństwa, działającą do 1990 roku.