Historia
 
Wczoraj i dziś 6. Zeszyt ucznia cz. 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Tomasz Maćkowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Wykreśl spośród liter widocznych na 4.21 gwiazdek na podstawie 24 opinii

Wykreśl spośród liter widocznych na

1 Zadanie

- Nazwa umownej granicy dzielącej Europę po II wojnie światowej to ŻELAZNA KURTYNA

- Hasło: MUR BERLIŃSKI

Mur berliński - jego budowa w 1961 roku stała się symbolem podziału powojennej Europy. Mur dzielił Niemcy na RFN (Republikę Federalnych Niemiec) oraz NRD (Niemiecką Republikę Demokratyczną), był ściśle strzeżony przez komunistów, którzy pragnęli umiemożliwić obywatelom NRD kontakty z Zachodem.