Historia
 
Wczoraj i dziś 6. Zeszyt ucznia cz. 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Tomasz Maćkowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014

Podaj przykład starcia lub innego

1 Zadanie
2 Zadanie

Istotną rolę w starożytności odgrywały słonie bojowe, które wykorzystywano w czasie walk. Głównym przeznaczeniem słoni bojowych w tym czasie były szarże, mające na celu wzniecenie paniki w szeregach wroga oraz przerwanie jego szyków. Dzięki swojej wielkości oraz grubej skórze ciężko było je zranić i zabić. Słonie stanowiły stabilną i bezpieczną platformę dla łuczników, zapewniającą doskonały widok na pole walki, umożliwiały skuteczniejsze dobieranie celów. Słonie bojowe brały udział między innymi podczas bitwy pod Zammą w 202 r.p.n.e. Wspierały oddziały Hannibala.