Matematyka
 
Matematyka 2001. Zeszyt ćwiczeń Cz.3 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Jerzy Chodnicki , Mirosław Dąbrowski , Agnieszka Pfeiffer
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
a) Dla każdego z poniższych wielokątów foremnych 4.1 gwiazdek na podstawie 10 opinii

a) Dla każdego z poniższych wielokątów foremnych

11 Zadanie
12 Zadanie

a)

I 180° , bo suma miar kątów w trójkącie wynosi 180°

II 360°,bo kwadrat można podzielić na dwa trójkąty, których kąty są składowymi kątów wewnętrznych czworokąta i dlatego dodajemy sumy miar tych dwóch trójkątów: 180°+180°=360°

III 540°, pięciokąt dzielimy na trzy trójkąty, suma miar kątów trzech trójkątów: 180°+180°+180°=540°

IV 720°, sześciokąt dzielimy na dwa trójkąty i czworokąt, suma miar kątów tych figur to 180°+360°+180°=720°

 

b)

Każdy kolejny wielokąt ma sumę miar kątów wewnętrznych większą o 180° od poprzedniego , suma miar kątów w siedmiokącie będzie więc równa:  720°+180°=900°.

 

c)

180°+360°+360°=900°

d)

W siedmiokącie suma miar wynosi 900°. W trzynastokącie jest o 6 kątów więcej, czyli suma miar kątów wewnętrznych będzie o 6* 180° większa.

900°+6*180°=900°+1080°=1980°