Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Jerzy Chodnicki , Mirosław Dąbrowski , Agnieszka Pfeiffer
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014

Znajdź liczbę, jeśli wiadomo, że:

5 Zadanie
6 Zadanie
7 Zadanie

a)

b)

c)

`8,5:1,7= 8 1/2 : 1 7/10= 17/2 : 17/10= 17/2* 10/17= 1/2*10/1=10/2=5`

d)

`21: 3,5= 21 : 3 1/2= 21: 7/2= 21 *2/7= 42/7= 6`