Matematyka
 
Matematyka 2001. Zeszyt ćwiczeń Cz.3 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Jerzy Chodnicki , Mirosław Dąbrowski , Agnieszka Pfeiffer
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014

Liczby na poniższych planszach ułożono zgodnie

1 Zadanie

a)

Pierwsza kolumna:

 

Druga kolumna:

Trzecia kolumna:

W puste miejsce trzeba wpisać liczbę trzy. W poszczególnych kolumach iloczyn pierwszego i ostatnie wiersza daje w wyniku liczbę ze środkowego wiersza.

b)

Pierwsza kolumna:

Druga kolumna:

Trzecia kolumna:

W puste miejsce trzeba wpisać 6. W każdej kolumnie Iloraz pierwszego i drugiego wiersza daje w wyniku liczbę z 3 wiersza.

c)

W puste miejsce trzeba wpisać liczbę 4. W kolumnie 3 leżą liczby będące różnicą liczb leżących w kolumnach 13 i 5 w poszczególnych wierszach

Pierwsza kolumna:

Druga kolumna:

Trzecia kolumna:

 

d)

W puste miejsce trzeba wpisać liczbę 29. W każdej kolumnie iloczyn liczb leżących w 1 i 2 wierszu daje liczbę, która pomniejszona o 1 leży w 3 wierszu.