Historia
 
Wczoraj i dziś. 5 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Tomasz Maćkowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2013

Przeczytaj fragment reguły świętego Benedykta.

5 Zadanie
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

1. Określ, co święty Benedykt nazywa wrogiem duszy .

Wrogiem duszy według św. Benedykta jest lenistwo.  

Święty Benedykt zalecał swoim uczniom pracę fizyczną oraz umysłową, ponieważ to one, wspólnie, kształtują silną wolę człowieka i jego duszę, stąd słynna zasada: "ora et labora" (módl się i pracuj). Zakonnik potępiał bezczynność, w swojej nauce wymagał zarówno samodyscypliny jak i miłości do Boga i bliźniego.

2. Wyjaśnij, na czym polegała reguła ubóstwa stosowana przez benedyktyńskich mnichów.

2. Reguła ubóstwa stosowana przez benedyktyńskich mnichów polegała na pozbyciu się jakiejkolwiek własności, porzuceniu dóbr materialnych, i pójście za Chrystusem, tylko w ten sposób człowiek jest w stanie umiłować Boga nade wszystko. Należało oddać cały swój majątek na wspólny użytek zakonu. Św. Benedykt nauczał: "Nie wolno bowiem mnichom rozporządzać samym sobą, ani ciałem, ani swoją wolą [...] Wszystko ma być wspólne dla wszystkich, jak napisano (...)".