Historia
 
Wczoraj i dziś. 5 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Tomasz Maćkowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2013

Gra historyczna - Spisek

Etap I Zadanie
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

1. DU KON BIEN FE KA - Dubienka

2. RAC DE ŁA RA WI CE CJA - Racławice

3. MA TAR CIE JO GO WI CE - Maciejowice

4. ZIE LEŃ WIC KA CE - Zieleńce

Hasło: KONFEDERACJA TARGOWICKA - konferencja zawiązana w 1792 roku przez przeciwników Konstytucji 3 maja.