Historia
 
Wczoraj i dziś. 5 (Podręcznik)
 
Autorzy: Grzegorz Wojciechowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2013

Opisz sytuację wewnętrzną Rzeczypospolitej

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

Wybieranie monarchów przez wolną elekcję okazało się szkodliwe dla Rzeczypospolitej. Wolne elekcje dawały bowiem obcym władcom możliwość wtrącania się w wewnętrze sprawy naszego państwa. Na tym podłożu dochodziło do wybuchów wojen domowych. Z czasem polska szlachta nauczyła się głosować za pieniądze zgodnie z życzeniem zamożnych magnatów, bądź przedstawicieli obcych dworów. Wolne elekcje mocno ograniczały władzę królów, którzy niemal za każdym razem musieli zatwierdzić dotychczasowe przywileje szlacheckie, bądź ustanawiać nowe prawa. Negatywnym skutkiem wolnej elekcji były także przedłużające się okresy bezkrólewia. Jednak najbardziej szkodliwa dla ustroju Rzeczypospolitej Obojga Narodów okazała się zasada "liberum veto". Bardzo często w trakcie posiedzeń sejmu posłowie wypowiadali to łacińskie wyrażenie doprowadzając w konsekwencji do zerwania obrad oraz unieważnienia dotychczasowych uchwał. Rzeczypospolita XVII wieku zaczęła się pogrążać w anarchii wynikającej ze słabości organów władzy.