Historia
 
Wczoraj i dziś. 5 (Podręcznik)
 
Autorzy: Grzegorz Wojciechowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2013

Scharakteryzuj grupy narodowościowe zamieszkujące Rzeczpospolitą

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*
  • Polacy - wyznawali głównie katolicyzm. W XVI wieku część magnatów i przedstawicieli średniej szlachty przeszła na protestantyzm;
  • Litwini - należeli przeważnie do wyznawców katolicyzmu. Litewska szlachta, aby upodobnić się do polskiej, zaczęła z czasem mówić po polsku.
  • Żydzi - byli wyznawcami judaizmu. Posługiwali się językiem jidysz i pielęgnowali własną kulturę. Zajmowali się głównie rzemiosłem oraz handlem.
  • Niemcy - mieszkali głównie w dużych miastach Rzeczypospolitej. W większości byli wyznawcami protestantyzmu.
  • Kozacy - byli wyznawcami prawosławia. Różnice językowe, kulturowe oraz religijne istniejące pomiędzy ludnością ukraińską a wyzyskującą ją szlachtą polską doprowadziły w konsekwencji do wybuchu powstań kozackich w XVII wieku.
  • Rusini - przodkowie współczesnych Białorusinów, Ukraińców i Rosjan, wyznawcy prawosławia. Zamieszkiwali głównie  wschodnie i południowe ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego (Ruś Białą, Ruś Czarną oraz Polesie), a także Ruś Czerwoną wchodzącą w skład prowincji małopolskiej, Wołyń i Ukrainę.
  • Tatarzy - wyznawcy islamu, zamieszkiwali głównie wschodnią część Rzeczypospolitej Obojga Narodów.