Historia
 
Wczoraj i dziś. 5 (Podręcznik)
 
Autorzy: Grzegorz Wojciechowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2013
Wytłumacz, jak nadawanie szlachcie kolejnych 4.13 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Wytłumacz, jak nadawanie szlachcie kolejnych

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

Nadawanie przedstawicielom szlachty kolejnych przywilejów mocno ograniczyło kompetencje monarchy, zmiejszając jednocześnie jego rolę w Rzeczypospolitej. Zatwierdzenie w 1505 roku w Radomiu uchwały nihil novi "nic nowego" mocno pogrążyło polskiego władcę. Nowo uchwalona konstytucja głosiła, że "nic nowego" nie można ustanowić bez zgody obu izb parlamentu  - senatu (skupiającego możnowładców) oraz izby poselskiej (w której zasiadali przedstawiciele szlachty). Władca nie mógł ustanawiać nowych praw ani nakładać dodatkowych podatków bez zgody stanu szlacheckiego. Konstytucja "nihil novi" stanowiła fundament demokracji szlacheckiej. Przywileje szlacheckie miały ogromny wpływ na całe funkcjonowanie państwa polskiego, wszystkie decyzje króla musiały opierać się na zgodzie szlachty. Konsekwencją tej bezmyślnej zachłanności polskiej szlachty stały się w XVIII wieku rozbiory Rzeczypospolitej Obojga Narodów - zniknięcie z map Europy naszego państwa na 123 lata.