Historia
 
Wczoraj i dziś. 5 (Podręcznik)
 
Autorzy: Grzegorz Wojciechowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2013
Scharakteryzuj poszczególne grupy polskiej szlachty 4.22 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Scharakteryzuj poszczególne grupy polskiej szlachty

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*
  • Magnateria - najwyższa i najbogatsza warstwa polskiej szlachty XVI-XVIII wieku. W Polsce zwykło się za magnata uważać osobę posiadającą co najmniej 10 wsi, najlepiej w zwartym majątku (latyfundium), zasiadającą w senacie, pochodzącą z rodziny lub rodu mającego kilkupokoleniowe tradycje senatorskie. Magnat musiał mieć wpływy polityczne na dworze monarszym oraz przewodzić szlachcie któregoś z regionów. Nieodzowne było utrzymanie dworu nawet z prywatnym wojskiem, rzeszy klientów oraz prowadzenie wystawnego trybu życia. Dla niektórych historyków Polska XVIII wieku stanowiła rzeszę luźno związanych państewek magnackich.
  • Średnia szlachta - składała się z właścicieli jednej lub kilku wsi. Mieszkali oni w dworkach szlacheckich. Mocno angażowali się w życie polityczne kraju, jednak nie mieli takiego wpływu na rządy w państwie jak magnaci. Do ulubionych rozrywek średniej szlachty należały: polowania, uczty oraz kuligi.
  • Szlachta zagrodowa - skupiała posiadaczy niewielkich gospodarstw nazywanych zagrodami. Członkowie tej grupy, podobnie jak chłopi pracowali fizycznie. Mimo to mocno podkreślali swoje szlacheckie pochodzenie. Nad wejściem do domów umieszczali na przyklad herby rodowe, a w kościele zajmowali osobne ławaki.
  • Gołota - nie posiadała majątku. Jej przedstawiciele często zaciągali się do wojska lub pracowali u magnatów jako służba. Z wyglądu przypominali chłopów. O rycerskim pochodzeniu gołoty świadczyła szlachta, którą członkowie tej grupy chętnie nosili przy sobie.