Matematyka
 
Ciekawi Świata 6. Zeszyt Ćwiczeń cz. 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania: 2014

Na podstawie diagramu odpowiedź na pytania.

1 Zadanie
2 Zadanie

Obliczamy najpierw liczbę uczniów w klasie. 
1 osoba dostała 6,
3 osoby dostały 5, 
9 osób dostało 4, 
5 osób dostało 3, 
2 osoby dostały 1. 
Łączna liczba uczniów to:
1+3+9+5+2=20a) Ocenę celującą dostała 1 osoba. W klasie jest 20 osób. 
 

Ocenę celującą dostało 5% uczniów. 


b) Ocenę niedostateczną dostało 2 uczniów. 
 

Sprawdzainu nie zaliczyło 10% uczniów. 


c) Ocenę lepszą niż dostateczna (dobrą, bardzo dobrą i celującą) dostało 13 uczniów. 
 

Ocenę lepszą niż dostateczna dostało 65% uczniów.