Historia
 
Wczoraj i dziś 6. Zeszyt ucznia cz. 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Tomasz Maćkowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Uzupełnij schemat informacjami dotyczącymi polityki 4.26 gwiazdek na podstawie 23 opinii

Uzupełnij schemat informacjami dotyczącymi polityki

2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

WŁADZE ZSRR

Religia:

- walka z Kościołem prawosławnym;

- okradanie, niszczenie, bezczeszczenie świątyń oraz cerkwi;

- komuniści dążyli do stworzenia społeczeństwa bezwyznaniowego, ateistycznego;

Polityka gospodarcza:

- w 1929 roku komunistyczne władze rozpoczęły likwidację prywatnych gospodarstw rolnych;

- Dążono do stworzenia dużych gospodarstw państwowych;

- Nieposłusznych chłopów mordowano, bądź wysiedlano;

Wychowanie młodzieży:

- komuniści dążyli do stworzenia nowego człowieka, tzw. homo sovieticus;

- od najmłodszych lat wpajano dzieciom uwielbienie do Stalina, nienawiść do przeciwników komunizmu;

- wzorem dla młodzieży wychowywanej w duchu komunizmu była historia Pawlika Morozowa, który nie zawahał się donieść na swojego ojca ukrywającego zboże. Dla komunistów Morozow stał się wzorem patriotyzmu.