Historia
 
Wczoraj i dziś 6. Zeszyt ucznia cz. 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Tomasz Maćkowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Wyjaśnij znaczenie podanych terminów. 4.25 gwiazdek na podstawie 16 opinii

Wyjaśnij znaczenie podanych terminów.

1 Zadanie

Propaganda - podawanie przez władze nieprawdziwych informacji w celu przekonania obywateli do określonych poglądów. W ZSRR młodym ludziom wpajano uwielbienie dla wielkiego wodza - Józefa Stalina. Ludzie kultury, naukowcy musieli służyć zbrodniczej ideologii, sławiłć dokonania partii komunistycznej oraz przywódcy ZSRR.

Łagier - obóz pracy przymusowej w ZSRR. Łagry były to miejsce odosobnienia budowane na terenie Rosji już od 1918 roku. Kierowano do nich zarówno przeciwników politycznych, jak i zwykłych kryminalistów. Warunki życia panujące w łagrach były nieludzkie. Niewolniczą pracę więźniów wykorzystywano przy wznoszeniu wielkich budowli socjalizmu: wielkich kombinatów przemysłowych, kopalni, kolei. Przez obozy przeszły miliony ludzi, w tym Polacy.