Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Tomasz Maćkowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Wyjaśnij, dlaczego władze zaborcze dążyły do rusyfikacji 4.59 gwiazdek na podstawie 22 opinii

Wyjaśnij, dlaczego władze zaborcze dążyły do rusyfikacji

2 Zadanie
3 Zadanie

Działania prowadzone przez zaborców: germanizacja (w zaborze pruskim) oraz rusyfikacja (w zaborze rosyjskim) miały na celu całkowite zniszczenie poczucia przynależności narodowej Polaków. Zaborcy dążyli do wynarodowienia Polaków wprowadzając antypolską politykę oświatową. W urzędach, sądach oraz szkołach zakazywano używania języka polskiego. Wszystkie represje wymierzane przez zaborców miały na celu zniechęcenie Polaków do podejmowania prób powstańczych w przyszłości.