Historia
 
Wczoraj i dziś 6. Zeszyt ucznia cz. 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Tomasz Maćkowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Wyjaśnij znaczenie podanych terminów. 4.63 gwiazdek na podstawie 16 opinii

Wyjaśnij znaczenie podanych terminów.

1 Zadanie

Wielka Emigracja - emigracja polityczna Polaków po upadku powstania listopadowego. W jej trakcie ziemie polskie opuściło wielu wybitnych twórców, uczonych oraz dowódców wojskowych, np. Juliusz Słowacki, Fryderyk Chopin, Adam Mickiewicz czy Joachim Lelewel.

Romantyzm - to kierunek ideowy, literacki oraz artystyczny dominujący w literaturze europejskiej oraz w sztuce końca XVIII i I połowy XIX wieku. Jego twórcy chętnie sięgali do legend oraz podań ludowych. Bohaterami utworów doby romantyzmu byli najczęściej ludzie nieszczęśliwie zakochani, bądź osoby samotnie walczące z zastaną niesprawiedliwością. Do najwybitniejszych polskich twórców epoki romantyzmu zalicz się Adama Mickiewicza oraz Juliusza Słowackiego.