Historia
 
Wczoraj i dziś 6. Zeszyt ucznia cz. 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Tomasz Maćkowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Wymień cztery skutki powstania z lat 1830 - 1831. 4.11 gwiazdek na podstawie 37 opinii

Wymień cztery skutki powstania z lat 1830 - 1831.

3 Zadanie
4 Zadanie
  • Zlikwidowano sejm oraz polską armię, służących w niej żołnierzy wcielono do carskiego wojska;
  • Car Mikołaj I zniósł konstytucję Królestwa Polskiego;
  • Uczestników niepodległościowego zrywu poddano surowym represjom: konfiskowano majątki, wtrącano do więzień, zsyłano na Syberię;
  • Tysiące Polaków wyemigrowało z ojczyzny (tzw. Wielka Emigracja po powstaniu listopadowym).