Historia
 
Wczoraj i dziś 6 (Podręcznik)
 
Autorzy: Grzegorz Wojciechowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Praca z infografiką. Wymień zasługi najwybitniejszych 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Praca z infografiką. Wymień zasługi najwybitniejszych

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Do najwybitniejszych polityków działających na początku XX wieku należą: Józef Piłsudski, Roman Dmowski oraz Ignacy Jan Paderewski.

Józef Piłsudski - był dowódcą I Brygady Leginów Polskich, w I wojnie światowej - zwolennik poparcia państw centralnych, dążył do odbudowy państwa polskiego, był wielkim polskim działaczem społecznym i niepodległościowym, żołnierzem, mężem stanu. W latach 1918 - 1922 sprawował funkcję Naczelnika Państwa, był pierwszym polskim marszałkiem. Wywarł olbrzymi wpływ na kształt wewnętrznej oraz zagranicznej polityki odrodzonej Rzeczypospolitej.

Roman Dmowski - zabiegał wśród przywódców państw ententy o korzystne rozstrzygnięcie sprawy polskiej na arenie międzynarodowej. W 1919 roku był delegatem Polski na konferencję paryską oraz sygnariuszem traktatu pokojowego w Wersalu. Walczył, by Polska po odzyskaniu niepodległości posiadała jak najkorzystniejsze granice. 

Ignacy Jan Paderewski - światowej sławy pianista, był działaczem niepodległościowym, politykiem. W 1919 roku został pierwszym powojennym premierem, sprawował również funkcję ministra spraw zagranicznych.