Historia
 
Wczoraj i dziś 6 (Podręcznik)
 
Autorzy: Grzegorz Wojciechowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Sprawdzian, Rozdział II, Wymień przyczyny i skutki 4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii

Sprawdzian, Rozdział II, Wymień przyczyny i skutki

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie

Przyczyny rewolucji przemysłowej w XVIII i XIX wieku:

- wzrost liczby ludności (eksplozja demograficzna)

- postępujący rozwój gospodarki

- wynalezienie maszyny parowej przez Jamesa Watta w 1769 roku

- wzrost zapotrzebowania na towary

Skutki rewolucji przemysłowej w XVIII i XIX wieku:

- emigracja zarobkowa (migracje wewnętrzne ze wsi do miast w poszukiwaniu pracy)

- rozwój komunikacji dzięki zastosowaniu maszyny parowej - kolej żelazna

- postęp w medycynie (stworzenie pierwszych szczepionek, odkrycie promieni X oraz pierwiastków promieniotwórczych umożliwiło diagnozowanie nieuleczalnych dotąd chorób jak: wścieklizna, wąglik, cholera, nowotwór)

- poprawa higieny oraz warunków bytowych spowodowały wzrost przeciętnej długości życia

- rozwój miast

- rozwój telekomunikacji (telefon, telegraf)

-  wydobycie surowców (ropy naftowej, węgla kamiennego)