Historia
 
Wczoraj i dziś 6 (Podręcznik)
 
Autorzy: Grzegorz Wojciechowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Porównaj warunki życia robotników z sytuacją 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Porównaj warunki życia robotników z sytuacją

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

XIX - wieczny rozwój przemysłu doprowadził do wyodrębnienia się w społeczeństwie nowych grup: robotników i fabrykantów. Do pierwszej z nich należeli pracownicy najemni zakładów przemysłowych: byli rzemieślnicy oraz biedni mieszkańcy wsi, którzy przybywali do miast w poszukiwaniu pracy. Drugą grupę tworzyli właściciele fabryk. Fabrykanci nadzorowali dostarczanie surowca, zajmowali się organizacją pracy i sprzedażą gotowych wyrobów. Wiedli życie na wysokim poziomie. Mieszkali w okazałych pałacach, wyróżniających się bogactwem form i zdobień, wykorzystywali robotników, którym niewiele płacili, niejednokrotnie zmuszali całe rodziny do ciężkiej pracy ponad siły, nie dbali o zapewnienie odpowiednich warunków pracy. Życie robotników było bardzo ciężkie, pracowali nawet po 16 godzin na dobę, niekiedy przez 7 dni w tygodniu. Wynagrodzenie, jakie otrzymywali, nie wystarczało nawet na wynajem skromnego mieszkania i najpilniejsze potrzeby. Robotnicy nie byli ubezpieczeni na wypadek choroby oraz kalectwa. Niezdolnych do pracy robotników zwalniano bez wypłacenia odszkodowania. Praca odbywała się w bardzo ciężkich warunkach - w fabrykach brakowało świeżego powietrza, wszędzie unosił się pył i kurz. Mieszkania robotników powstawały na ubogich osiedlach tworzonych w pobliżu fabryk. Zazwyczaj składały się z jednej izby, w której mieszkała cała rodzina.