Historia
 
Wczoraj i dziś 6 (Podręcznik)
 
Autorzy: Grzegorz Wojciechowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014

Wymień powody, dla których należy wspierać

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

Powody, dla których należy wspierać mieszkańców państw najuboższych:

  • Poczucie solidarności społecznej;
  • Troska o obronę praw człowieka;
  • Zmniejszenie obszarów, na których panuje ubóstwo ogranicza emigrację ludności z biednego Południa na tereny bogatej Północy;
  • Pomoc krajom Trzeciego Świata powoduje zmniejszenie konfliktów na tle religijnym, narodowościowym i kulturowym;