Historia
 
Wczoraj i dziś 6 (Podręcznik)
 
Autorzy: Grzegorz Wojciechowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014

Głód w państwach współczesnego świata

Praca z mapą Zadanie

1. Określ, w jakich częściach świata odsetek ludzi cierpiących głód jest najwyższy.

- Afryka Wschodnia: Etiopia, Erytrea;

- Afryka Południowa: Mozambik, Zambia, Suzai;

2. Podaj po trzy przykłady krajów, które zalicza się do bogatej Północy praz biednego Południa. Wskaż te państwa na mapie.

- Państwa bogatej Północy: Stany Zjednoczone, Kanada, Francja.

- Państwa biednego Południa: Indie, Etiopia, Somalia.