Historia
 
Wczoraj i dziś 6 (Podręcznik)
 
Autorzy: Grzegorz Wojciechowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Podaj przykłady działań realizowanych przez 4.19 gwiazdek na podstawie 16 opinii

Przykłady działań realizowane przez władze gminy:

 • remonty lokalnych ulic oraz mostów
 • wywóz śmieci
 • finansowanie szkół podstawowych oraz gimnazjów
 • zapewnienie pomocy społecznej mieszkańcom
 • dbanie o utrzymanie zieleni gminnej
 • ochrona środowiska
 • troska o ochronę zdrowia mieszkańców gminy

Przykłady działań realizowane przez władze powiatu:

 • starostowie odpowiadają za utrzymanie dróg oraz szpitali powiatowych
 • dbają o działalność muzeów oraz szkół ponadgimnazjalnych
 • sprawują nadzór budowlany oraz dbają o zagospodarowanie przestrzenne powiatu
 • zapewniają mieszkańcom powiatu porządek pubiczny i dbają o ich bezpieczeństwo

Przykłady działań realizowane przez władze województwa:

 • marszałkowie województw zajmują się finansowaniem specjalistycznych placówek zdrowia
 • dbają o stan dróg wojewódzkich