Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Grzegorz Wojciechowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Wymień podstawowe prawa i obowiązki 4.8 gwiazdek na podstawie 10 opinii

Podstawowe prawa obywateli Rzeczypospolitej Polskiej:

 • prawo do życia
 • prawo do bezpieczeństwa osobistego
 • prawo do posiadania własności
 • wolność myśli, sumienia i wyznania
 • wolność słowa
 • prawo do godziwej i odpowiednio płatnej pracy
 • prawo do ochrony zdrowia
 • prawo do życia w czystym i bezpiecznym środowisku
 • prawo do udziału w życiu publicznym

Podstawowe obowiązki obywateli Rzeczypospolitej Polskiej:

 • wierność ojczyźnie
 • troska o wspólne dobro
 • płacenie podatków 
 • dbanie o środowisko naturalne
 • obrona ojczyzny w momencie jej zagrożenia