Historia
 
Wczoraj i dziś 6 (Podręcznik)
 
Autorzy: Grzegorz Wojciechowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Wymień pozytywne i negatywne strony życia 3.92 gwiazdek na podstawie 12 opinii

Wymień pozytywne i negatywne strony życia

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

Pozytywne strony życia w PRL:

 • Poprawa warunków bytowych;
 • Rozbudowa przemysłu ciężkiego;
 • Elektryczność w domach;
 • Powszechne stało się korzystanie z pralek, lodówek, telewizorów, radia, telefonu;
 • Wprowadzono obowiązkową oraz darmową edukację, co przyczyniło się do likwidacji analfabetyzmu w Polsce;
 • Studia podejmowane na uczelniach wyższych umożliwiły awans społeczny wielu ludziom;
 • Praca na stanowiskach państwowych, w nowych urzędach oraz instytucjach umożliwiła poprawę warunków życiowych wielu ludzi;

Negatywne strony życia w PRL:

 • Wprowadzenie gospodarki centralnie planowanej - polegała ona na tym,  że to władze decydowały ile towarów, jaki ich rodzaj i za jaką cenę powinny produkować przedsiębiorstwa, uniemożliwiając tym samym swobodny rozwój przemysłu, rolnictwa i handlu;
 • W sklepach brakowało żywności i przedmiotów codziennego użytku;
 • Przed sklepami w oczekiwaniu na jakiekolwiek produkty żywnościowe ustawiały się olbrzymie kolejki;
 • Komuniści łamali rozmaite swobody obywatelskie np. wolność słowa czy druku.
 • Wprowadzono cenzurę;
 • Polakom praktycznie uniemożliwiono wyjazdy za granicę, uzyskanie paszportu wiązało się z dużymi trudnościami;
 • Działające w PRL środki przekazu informacji zakłamywały rzeczywistość;