Historia
 
Wczoraj i dziś 6 (Podręcznik)
 
Autorzy: Grzegorz Wojciechowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Polska po II wojnie światowej 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Polska po II wojnie światowej

Praca z mapą Zadanie

1. Terytoria przyłączone do Polski po 1945 roku to:

 • Warmia
 • Mazury
 • Pomorze Zachodnie
 • Ziemia Lubuska
 • Śląsk

2. Nazwy ważniejszych miast, które w wyniku II wojny światowej znalazły się poza terytorium Polski to:

 • Wilno
 • Nowogródek
 • Brześć
 • Pińsk
 • Łuck
 • Lwów
 • Tarnopol
 • Stanisławów

3. Państwa, które sąsiadowały z powojenną Polską to:

 • ZSRR
 • Niemiecka Republika Demokratyczna (NRD)
 • Czechosłowacja
 • Rumunia