Historia
 
Wczoraj i dziś 6 (Podręcznik)
 
Autorzy: Grzegorz Wojciechowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014

Wyjaśnij, czym była zimna wojna

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

Zimna wojna  - był to stan napięcia i rywalizacji politycznej oraz militarnej między blokami państw komunistycznych, zdominowanymi przez ZSRR a państwami demokratycznego Zachodu. Wojna polityczna, propagandowa i gospodarcza bez użycia broni, toczyła się na wszystkich kontynentach. Cechował ją: wyścig zbrojeń, konfrontacja ideologiczna, walka o wpływy na terenach peryferyjnych oraz instrumentalne traktowanie wymiany handlowej i kulturalnej. Przyczyną zimnej wojny była sowiecka polityka zmierzająca do maksymalnego rozszerzenia wpływów, prowadząca do podporządkowania wschodniej Europy ZSRR i zagrażająca również innym częściom kontynentu. Za początek zimnej wojny przyjmuje się przemówienie Winstona Churchilla w Fulton 5 marca 1946 roku.