Historia
 
Wczoraj i dziś 6 (Podręcznik)
 
Autorzy: Grzegorz Wojciechowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Czym była żelazna kurtyna? 4.2 gwiazdek na podstawie 10 opinii

Czym była żelazna kurtyna?

Tekst źródłowy Zadanie

1. Wyjaśnij znaczenie wyrażenia "żelazna kurtyna".

- "Żelazna kurtyna" - symboliczne określenie politycznego, gospodarczego i kulturowego podziału Europy, który rozpoczął się w 1945 roku, a polegał na odizolowaniu państw podporządkowanych ZSRR, od innych części świata.

Termin "żelazna kurtyna" pochodzi z przemówienia Winstona Churchilla wygłoszonego w Fulton w USA ( w marcu 1946 roku), w którym wezwał on Stany Zjednoczone do przeciwstawienia się polityce prowadzonej przez Józefa Stalina - zmierzającej do rozszerzenia wpływów sowieckich i systemu komunistycznego. Przemówienie Churchilla jest uważane za początek zimnej wojny.

2. Wymień państwa, które po wojnie znalazły się pod wpływem ZSRR.

  • Polska (PRL)
  • NRD
  • Czechosłowacja
  • Węgry
  • Rumunia
  • Jugosławia
  • Bułgaria
  • Albania