Historia
 
Wczoraj i dziś 6 (Podręcznik)
 
Autorzy: Grzegorz Wojciechowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Księstwo Warszawskie 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Księstwo Warszawskie

Praca z mapą Zadanie

1. Odpowiedz, jak zmieniły się granice Księstwa Warszawskiego w 1809 roku.

- W 1809 roku granice Księstwa Warszawskiego zostały poszerzone o część ziem zaboru austriackiego tzw. Nową Galicję wraz z Krakowem.

2. Wymień ważniejsze miasta, które znalazły się w granicach Księstwa Warszawskiego.

- Poznań 

- Toruń 

- Gniezno 

- Warszawa

- Częstochowa

- Kielce

- Kraków

- Sandomierz 

- Lublin

- Zamość

3. Podaj nazwę regionu, w którym Polacy zorganizowali powstanie w 1806 roku. 

Wielkopolska. W 1806 roku Polacy zorganizowali powstanie wymierzone przeciwko Prusom.

Wybuch wojny pomiędzy napoleońską Francją a Prusami dał nadzieję mieszkańcom Wielkopolski na odzyskanie niepodległości.