Historia
 
Wczoraj i dziś 6 (Podręcznik)
 
Autorzy: Grzegorz Wojciechowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Odpowiedz, w jaki sposób dzieci oraz 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Odpowiedz, w jaki sposób dzieci oraz

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

Ludność cywilna oraz dzieci w Powstaniu Warszawskim:

  • budowno barykady, które były głównymi punktami obrony polskich żołnierzy;
  • toczono zaciętą walkę o każdą kamienicę;
  • ludność oraz sprzęt wojskowy przerzucano kanałami;
  • łącznicy dostarczali walczącym rozkazy i amunicję;
  • sanitariusze pomagali w opatrywaniu oraz transportowaniu rannych;
  • mieszkańcy Warszawy pomagali w gaszeniu pożarów, porządkowaniu gruzów, odkopywaniu zasypanych, rozprowadzaniu prasy, opiece nad starcami i rannymi;
  • kobiety zajmowały się dostarczaniem żywności oraz organizowały kuchnie polowe;
  • harcerki zajmowały się kolportażem poczty polowej;
  • młodzież produkowała broń oraz amunicję;