Historia
 
Wczoraj i dziś 6 (Podręcznik)
 
Autorzy: Grzegorz Wojciechowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Praca z mapą. Ustal jakie terytoria 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow zawartego w sierpniu 1939 roku:

ZSRR miał otrzymać - Łotwę oraz Estonię (kraje bałtyckie), Finlandię oraz część Polski (granice miały przebiegać wzdłuż trzech rzek: Narwi, Wisły i Sanu) a także Besarabię.

III Rzesza miała otrzymać - Litwę (północna granica Litwy z Łotwą miała stanowić granicę pomiędzy strefami interesów III Rzeszy i ZSSR) oraz część terytorium Polski.