Przyroda
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Dominik Marszał, Maria Marko-Worłowska, Joanna Stawarz, Małgorzata Mańska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014

Jakie mogą być skutki ocieplania się klimatu na Ziemi?

3 Zadanie
4 Zadanie

a)

- zwiększenie liczby klęsk żywiołowych (susz, pożarów, powodzi)

- topnienie lodowców, a co za tym idzie zatopienie części lądów

- wyginięcie gatunków organizmów nieprzystosowanych do życia w wyższych temperaturach

- zmiana układu stref klimatycznych

b)

Można ograniczyć ilość gazów cieplarnianych, budując elektrownie wodne, słoneczne, wiatrowe i geotermalne, oraz sadząc więcej drzew.