Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Braun Marcin, Lech Jacek
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2011

Powierzchnię boczną stożka utworzono z wycinka koła przedstawionego na rysunku

8 Zadanie
9 Zadanie
10 Zadanie
11 Zadanie
12 Zadanie
13 Zadanie
14 Zadanie
15 Zadanie

Tworząca stożka ma długość 4. Obliczamy pole boczne na 2 sposoby (jako   pola koła o promieniu 4 oraz ze wzoru na pole powierzchni bocznej stożka)

 

 

 

   

Odpowiedź:

C