Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Braun Marcin, Lech Jacek
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2011

Przyjmując, że planety mają kształt kuli, oblicz długość równika

41 Zadanie
43 Zadanie
44 Zadanie
45 Zadanie
46 Zadanie
47 Zadanie
1 Zadanie
2 Zadanie

Długość równika to obwód przekroju osiowego kuli (czyli obwód "największego" okręgu)

 

 

 

 

 

         

        
       
        

 

 
         
         
         
         
         
         

         
       `P_(Saturn)=4pi*(60\ 400\ km)^2=4pi*3\ 648\ 160\ 000\ km^2=14\ 592\ 640\ 000pi\ km^2~~` 
       `~~14\ 592\ 640\ 000*3,14\ km^2=45820889600\ km^2` 

 

`c)\ 4/3*pi~~4/3*3,14=(12,56)/3~~4,19` 
      `V_(Merkury)~~4,19*(2400\ km)^3=4,19*13\ 824\ 000\ 000\ km^3=57\ 922\ 560\ 000\ km^3` 
       `V_(Wen us)~~4,19*(6000\ km)^3=4,19*216\ 000\ 000\ 000\ km^3=905\ 040\ 000\ 000\ km^3` 
  
       `V_(Jowisz)~~4,19*(71\ 400\ km)^3=4,19*363\ 994\ 344\ 000\ 000\ km^3=1\ 525\ 136\ 301\ 000\ 000\ km^3` 
       `V_(Mars)~~4,19*(3400\ km)^3=4,19*39\ 304\ 000\ 000\ km^3\= 164\ 683\ 760\ 000\ km^3`  
        `V_(Saturn)~~4,19*(60\ 400\ km)^3=4,19*220\ 348\ 864\ 000\ 000\ km^3=923\ 261\ 740\ 200\ 000\ km^3`