Matematyka
 
Matematyka z plusem 3 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Braun Marcin, Lech Jacek
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2011
Czworokąt ABCD jest podobny do czworokąta AEFG. 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Czworokąt ABCD jest podobny do czworokąta AEFG.

17 Zadanie
18 Zadanie
19 Zadanie

  - taką część pola dużej figury stanowi biała figura

 - taką część stanowi zamalowana figura

 

  - taką część figury stanowi biała figura

  - taką część stanowi zacieniowana figura