Matematyka
 
Matematyka z plusem 3 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Braun Marcin, Lech Jacek
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2011
Ustal, które z funkcji w ramce przyjmują tylko wartości: a) dodatnie 4.0 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Ustal, które z funkcji w ramce przyjmują tylko wartości: a) dodatnie

33 Zadanie
34 Zadanie
35 Zadanie
36 Zadanie
37 Zadanie
38 Zadanie

  
Każda liczba podniesiona do kwadratu jest nieujemna (jest równa 0 lub jest dodatnia), więc jeśli dodamy do niej jeden, to wartość funkcji będzie wynosiła co najmniej 1, czyli będzie dodatnia

 

       

Każda liczba podniesiona do kwadratu jest nieujemna, więc liczba do niej przeciwna (-x²) jest liczbą niedodatnią. Jeśli odejmiemy 1, to wartość funkcji będzie liczbą mniejszą lub równą -1, czyli będzie ujemna.

 

   
Każda liczba podniesiona do kwadratu jest nieujemna, więc liczba do niej przeciwna (-x²) jest liczbą niedodatnią (może być równa 0 lub jest ujemna)

 

 

Każda liczba podniesiona do kwadratu jest nieujemna (jest równa 0 lub jest dodatnia)

 

 

Funkcje D i F mogą przyjmować zarówno wartości dodatnie jak i ujemne. 

Funkcja D:
 
 
 
 


Funkcja F: