Matematyka
 
Matematyka z plusem 3 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Braun Marcin, Lech Jacek
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2011
Dla każdej funkcji z zadania 22 podaj, dla jakich argumentów funkcja rośnie, dla jakich maleje 4.0 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Dla każdej funkcji z zadania 22 podaj, dla jakich argumentów funkcja rośnie, dla jakich maleje

21 Zadanie
22 Zadanie
23 Zadanie
24 Zadanie
25 Zadanie

a)

Funkcja rośnie dla argumentów: x<0

Funkcja maleje dla argumentów: x>0

 

b)

Funkcja rośnie dla argumentów: x< -1 lub 0<x<1 lub x>4

Funkcja maleje dla argumentów:  -1<x<0 lub 3<x<4

Funkcja jest stała dla argumentów:  1<x<3

 

c)

Funkcja rośnie dla argumentów:  -2<x<0 lub 1<x<2 

Funkcja maleje dla argumentów:  x< -2  lub 0<x<1 lub x>3

Funkcja jest stała dla argumentów:  2<x<3