Przyroda
 
Na tropach przyrody 6. Zeszyt ćwiczeń część 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Marcin Braun, Wojciech Grajkowski, Marek Więckowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Na rysunkach przedstawiono modele 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Na rysunkach przedstawiono modele

2 Zadanie

Model gazu

Odległości między drobinami są duż e , dlatego substancję w tym stanie skupienia można sprężyć.

  Model cieczy

Odległości między drobinami są małe , ale drobiny są nie związane ze sobą, dlatego substancji w tym stanie skupienia nie można sprężać, ale można ją przelewać.

Model ciała stałego

Odległości między drobinami są małe , a drobiny są silnie związane ze sobą, dlatego substancji w tym stanie skupienia nie można ani sprężać, ani przelewać. Kształt się nie zmienia.