Przyroda
 
Na tropach przyrody 6. Zeszyt ćwiczeń część 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Marcin Braun, Wojciech Grajkowski, Marek Więckowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014

Zaznaczając odpowiednie okienka, wskaż możliwe

3 Zadanie
4 Zadanie
Zmiana w środowisku Możliwa przyczyna
powstawanie smogu spalanie benzyny
kwaśne deszcze spalanie benzyny
skażenie gleby spalanie benzyny i stosowanie nawozów
nadmierny rozwój glonów w pobliskich wodach stosowanie nawozów
zanieczyszczenie powietrza spalanie benzyny